Bilgi İçin

0850 840 04 60

Hakkımızda

TM eğitim ve işletmecilik alanlarında görev yapan tecrübeli çekirdek bir ekip tarafından kurulmuştur. Bünyesinde alanında uzman akademisyenler ve matematik öğretmenlerinden oluşan kurullar yer almaktadır. TM uzmanlarımızdan alınan sürekli destek ve danışmanlık süreçleri sonunda oluşturulan ve yürütülen profesyonel bir yapıdır. 


Bu yapı içerisinde; 


Danışma kurulu, 

İçerik geliştirme kurulu, 

Uygulama ve değerlendirme kurulu ve de 

Öğretmen destek eğitimleri tasarlama kurulu 

gibi kurullar bulunmaktadır.


Kurullarımız bünyesinde bizlere düzenli olarak destek veren akademisyenler ve matematik öğretmenleri en önemli gücümüzü oluşturmaktadır. Dayanağımız bilim, araştırma ve uzmanlıktır. 


TM ülkemizdeki matematik eğitimine, öğrenci merkezli ve çok yönlü katkılar yapmayı amaç edinen gelişimsel bir yapıdır ve benzeri olan başka bir örnek bulunmamaktadır.


AMACIMIZ NEDİR? 

Neden matematik öğreniyoruz sorusunun en temel cevabı; matematiksel düşünme becerisini kazandırmaktır. Matematiksel düşünme becerisi olan öğrenciler ileride nitelikli, çağa uygun birer vatandaş ve meslek icra eden kişiler olabilirler ve karşılaştıkları problemleri çözebilirler. Böylece çevrelerine, ülkelerine ve en nihayetinde dünyamıza katkı sağlayabilirler.


Temel Amacımız çocuklarımıza matematiksel düşünme becerisi kazandırmaktır. Diğer amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz,


Amacımız çocuklarımızı bir sınava hazırlamak değildir. Ancak ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılarının artmasına katkı yapmaktır.


Amacımız okula alternatif bir eğitim sunmak değildir. Aksine okulu farklı boyutlardan destekleyen bir alan oluşturmaktır. 


Amacımız tek bir ürün ile (sınav/uygulama ya da soru kitabı) onunla pek çok şeyi başarma iddiasında olmak değildir. Gerçekte bu mümkün de değildir zaten. Aksine çok yönlü, çok ürünlü ve bunlardan öğrenci, veli ve öğretmenlerin kolayca ve düşük maliyetlerle yararlanabileceği esnek bir yaklaşımı sunabilmektir. 


Amacımız öğrencilerin matematiği bir ders, sınav geçmek için gerekli ve pek de sevilmeyen bir alan, sadece zeki olan bir grup insan tarafından öğrenilebilen bir takım konular bütünü olarak algılamalarının önüne geçmektir. Aksine matematiğin yaşamla, sanatla, hemen her bilim dalı ile iç içe olan ve her insanın öğrenebileceği, başarıldıkça zevk alınan, mutlu olunan yüksek düzeyde zihinsel bir düşünme sistemi olduğunu kavratmaktır.